Leonidas

Medische Informatie & Verzekering

Leonidas heeft geen speciale verzekeringen voor haar leden mbt ongevallen en/of aansprakelijkheid. Echter ieder (competitie-spelend!) lid van Leonidas valt onder de verzekering die door de KNHB bij Interpolis heeft afgesloten voor haar leden. Het gaat om de volgende twee verzekeringen af:
– een aansprakelijkheidsverzekering
– een ongevallenverzekering

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking. 
Klik hier voor meer informatie en de benodigde formulieren.