Leonidas

Lidmaatschap

Leonidas heeft een verregaand geautomatiseerd papierloos ledenadministratie-systeem, dat vanaf de eerste aanvraag om inlichtingen meteen begint te werken. Met 2500 leden is het gewoon nodig om aan- en afmeldingen, elftalindelingen, facturatie van contributies e.d. strak te organiseren. Dat voelt misschien onpersoonlijk. Vanaf de intake zitten er achter elke stap echter gewone mensen, die iets voor je gaan doen. Je vindt ons in levende lijve op de club of via email, als je ergens in het proces vragen hebt. Als je via email niet binnen redelijke tijd antwoord krijgt dan is dat niet normaal!

Lid worden gaat stap voor stap:
1. Digitaal aanmelden
2. Ontvangstbevestiging
3. Indeling in een team/trainingsgroep
4. Facturatie van de contributie.
5. Uitnodiging voor kennismakingsavond met het bestuur/commissie

Stap 4 volgt kort op stap 3; zowel de (meeste) nieuwe leden als de penningmeester ervaren dat als prettig. Ben je eenmaal lid, dan kun je alle voor jou relevante zaken checken via je persoonlijke Mijn Leonidas-account. Je krijgt daarvoor bij stap 3 per email een inlogcode toegestuurd.

Jongste jeugd & Hockeyschool
Met Funkeyhockey, jongste loot aan onze activiteiten, ruiken 4- en 5-jarigen ('Kabouters') al spelenderwijs aan de vereniging en aan de sport. Vanaf 6 jaar hobbelen de Beertjes, meestal via de tweemaal per jaar gehouden Hockeyschool, op al even speelse manier het echte hockey en de vereniging binnen. Komen kijken, sfeer proeven, beetje meedoen, checken of je het leuk vindt, bij je vriendje/vriendinnetje in het team. De jongstejeugd-commissie begeleidt dit en loopt elke vrijdagmiddag en zaterdagochtend duidelijk zichtbaar en benaderbaar rond. Ouders kunnen bij de jongstejeugd-commissie terecht met hun vragen hoe en wanneer hun kind kan instromen. Klik hier voor meer informatie over de Hockeyschool en de jongste jeugd. Voor vragen kan je mailen naar [email protected]

Oudere jeugd en G-hockey
Bij de ABCD-jeugd (10 t/m 17 jaar) stroom je als je nog nooit hebt gehockeyd in via een trainingslidmaatschap. Dat kan blijvend in je behoefte voorzien, maar zodra je dat wilt en 'klaar bent' voor wedstrijden èn er plek vrij is in een team wordt je daarin ingedeeld. Dat kan in de loop van het eerste seizoen al het geval zijn. Heb je vragen? mail dan naar [email protected]

Bij de G-hockey is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden. Ouders kunnen snuffelen aan wat we bieden door op zaterdag langs te komen en met de begeleiders kennis te maken.

Oudere jeugd niet als senior
Bij de A-jeugd bestaat soms behoefte om vervroegd in een seniorelftal te worden geplaatst. Behalve bij selectie voor Dames 1 of Heren 1 staat de vereniging dit niet toe. Een reeks praktische argumenten ligt hieraan ten grondslag.

Senioren: Per persoon, groepje of per team lid worden
Leonidas heeft een evenwichtige elftalopbouw van Overgangsklasse tot 5e Klasse. Elk seizoen (september-juni) worden over de gehele breedte zo'n 70 teams gevormd. Nieuwe lichtingen kunnen als heel team, als groepje of als individu inschrijven, van jonge senioren tot en met de semi-veteranen, veteranen en veteranen L. Tip: Laat al in maart/april maar uiterlijk begin juni van je horen, dan is indeling naar wens bijna altijd mogelijk. Na de zomer is de spoeling zeer dun! Alleen als bestaande leden dan alsnog afhaken, komen nog plekken vrij waar nieuwkomers in kunnen worden geplaatst. Als club in een studentenstad zijn wij gewend aan een jaarlijkse in- en uitstroom van circa 300 seniorleden per jaar; nieuwe seniorleden komen maar deels uit onze eigen jeugd en veel meer van hun 'jeugdclub'. Een aantal mooie jaren later, na het afstuderen, laat logischerwijs een behoorlijk aantal Rotterdam en daarmee Leonidas weer achter zich. Voor deze groep biedt Leonidas in de tussenliggende 5 tot 7 jaar alles wat je op hockeygebied zou willen. Aanmelden gaat via het digitale formulier op de webpagina 'Lid worden?'. Daar vind je ook informatie aangaande de contributie etc. Voor vragen kan je mailen naar [email protected].

Aanmelden voor Selectieteams
Wij kunnen niet aan je neus zien wat je ambities zijn, dus wees assertief en meld ons expliciet als je hoog wilt spelen. Neen heb je, ja kun je krijgen. Toppers, in de dop of bewezen, hebben we er komend jaar graag bij. Op onze twee nieuwe watervelden en in de eigen zaal kun je je uitleven. Hoe vroeger je je meldt, des te sneller hoor je wat je mogelijkheden zijn, voor Heren 1 en Dames 1 en voor Meisjes en Jongens A1 en B1. Zet er op het digitale aanmeldingsformulier (zie pagina 'Lid worden?') bij wat je ambities zijn. Je krijgt dan snel antwoord van de betreffende trainer/coach/commissie. Voor vragen kan je mailen naar [email protected]