Leonidas

Contributieregels

Contributieregels Leonidas incl. zaalhockey in de blaashal

Contributie 2021-2022, zonder/met Rotterdampas

Peildatum KNHB - leeftijd op 1 oktober

Entreegeld is alleen voor nieuwe leden, niet voor oud-Leoniden die weer lid worden.

Categorie Entreegeld Contributie (via incasso) Contributie (zelfbetaling)
Senioren € 120 € 385 -25* + € 10
Senioren < 24 jr
€ 100
€ 350 -25*
+ € 10
Senioren Duo-lidmaatschap € 120
€ 265 *** + € 10
Zaallidmaatschap voor
niet-veldleden
€ 0
€ 60 + € 10
Veterinnen Dinsdag € 120 € 255 -25* + € 10
Junioren A,B,C,D (10-17 jr) € 120 € 445 -25* inclusief wekelijks zaaltraining + € 10
Jongste Jeugd E8 (9 jr) € 75** € 340 -25* inclusief wekelijkse zaaltraining + € 10
Jongste Jeugd E6 (8 jr) € 75** € 340 -25* inclusief wekelijkse zaaltraining + € 10
Jongste Jeugd F (7-8 jr) € 75** € 300 -25* inclusief wekelijkse zaaltraining + € 10
Jongste Jeugd (6 jr-beginnend) € 75** € 165 -25* + € 10
Jongste Jeugd Funkeyhockey
(4 - 5 jr )
€ 30
€ 130 + € 10
G-Hockey geen € 190 -25* + € 10
Trainingslid (>7 jaar) € 120 € 225 -25* + € 10
Trimhockey € 120 € 225 -25* inclusief zaal + € 10
Vrijdagkoffie Dames geen € 140 -25* + € 10
Woensdagochtend Dames geen € 150 -25* + € 10
Niet spelend lid
(alleen senior)
geen € 170 - 25* + € 10
Donateur geen minimaal € 60 minimaal € 70

* Korting €25 met de Rotterdampas (zie www.rotterdampas.nl). De Rotterdampas 2021 wordt verrekend met je contributie voor seizoen 2021-2022 als je [email protected] bijtijds een verzoek per email stuurt met daarin de naam van de pashouder en het pasnummer (dat bestaat uit zes cijfers). Indienen kan nu meteen al, graag zelfs, bij [email protected] dus! Het nummer van je Rotterdampas 2021 kan je toesturen t/m 28 februari 2022. LET OP: korting met de Rotterdampas wordt verstrekt bij 1 aangesloten sportvereniging.

Reeds in februari 2022 start de Rotterdampasorganisatie met de verkoop van de pas 2022. Die geeft bij Leonidas recht op korting voor seizoen 2022-2023. Direct na aankoop, dus al vanaf februari 2022, kan je bij de penningmeester aangeven dat je (weer) een pas hebt. De korting wordt dan verrekend in juli 2022. 


** Jongste Jeugd en Junioren die starten met de Hockeyschool betalen daar bij aanvang €30 voor. Deze €30 wordt bij naderhand lid worden verrekend met het entreegeld/contributie.

De Jeugd 1-lijnen (A1, B1, C1 en D1) betalen een toeslag van €75 voor looptraining en een 1-lijntoeslag van € 130. Deze wordt in september gefactureerd en geïnd.

Nieuwe leden: De eerste stap naar lidmaatschap is het inzenden van een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier. Bij invullen van je inschrijfformulier kun je meteen toestemming geven voor het automatisch incasseren van de contributie. Meer dan 95% van de leden betaalt (gelukkig!) op deze manier. Betaling op andere wijze dan automatische incasso vinden we lastig maar is wel mogelijk; daarom geeft de vereniging € 10 korting bij betaling per incasso.

Banknummer Leonidas (alleen voor contributies): NL64ABNA0409081000
Voor contributies is één speciaal ABN.AMRO banknummer. Automatische incasso's kun je op NL64ABNA0409081000 terugvinden. Voor hen die de automatische incasso niet willen gebruiken: overmaken op rekening NL64ABNA0409081000 ten name van Leonidas te Rotterdam. Vermeld je lidnummer en factuurnummer.

Geen-gezeur-garantie bij incasso
Incasso is een zaak van vertrouwen. Meer dan 95% van de leden geeft toestemming voor incasso's, en uw penningmeester doet zijn uiterste best hun vertrouwen niet te beschamen. Transacties via automatische incasso worden op uw verzoek zonder verdere vragen teruggestort. Stuur uw verzoek naar [email protected]

Contributie in juli
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Eind juli 2021 is de incassobetaling voor bestaande jeugd en jongste jeugd en seniorleden en wordt voor de reeds in een elftal geplaatst zijnde nieuwe aanmeldingen de volledige contributie geheven voor seizoen 2021-2022.
De ouders van kinderen van de Hockeyschool krijgen na de start van de hockeyschool de jaarcontributie-factuur, afhankelijk van welke Hockeyschool men deelneemt (die van september of april). De trainingstoeslag voor Jeugd A1 t/m D1 wordt in september gefactureerd en geïnd.

Gespreide betaling
Alléén via automatische incasso's, is gespreide betaling mogelijk. Je betaalt de contributie dan in 10 maandelijkse termijnen, die geïnd worden op het einde van de maand rond de 24e. Dit loopt standaard van 24 juli t/m 24 mei ( met uitzondering van december). Wie later instroomt dan juli betaalt de eerste keer ook de 'achterstallige' termijnen. Voorbeeld: je begint in oktober. Dan betaal je eind oktober 4 termijnen ineens, zijnde die van juli, augustus, september en oktober. Per termijnbetaling wordt 0,75 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Gespreid betaalde contributies tot €190 (Jongste Jeugd, VrKoffie, Sevens en G-Hockey) gaan in 4 termijnen: 26 september, 26 november, 26 januari en 26 maart.
Gespreide betaling kun je bij lid worden aangeven op het inschrijfformulier of later alsnog aanvragen (en weer intrekken) door een email aan [email protected]

Gezinskorting
Bij drie gezinsleden (van één gezin) krijgt het gezin 10% korting over het totale contributiebedrag, uitgezonderd inschrijfgelden en 1-lijn toeslagen. Bij vier of meer is dit 15%. Definitie van een gezin: Voor alle gezinsleden moet betaling via dezelfde bank- of girorekening plaatsvinden en allen moeten op één adres wonen.

Géén entreegeld voor oud-leden
Het entreegeld is éénmalig. Oud Leoniden die opnieuw lid worden hoeven géén entreegeld te betalen.

Één gratis schaatsbaan-entree per seizoen voor leden
Elke Leonied mag één maal per seizoen gratis schaatsen. Het entreekaartje bestel je digitaal via www.schaatsbaanrotterdam.nl.

Korting indien je nieuw lid wordt na 1/1/2022
Indien je lid wordt na de winterstop (de tweede helft seizoen start eind februari 2022), betaal je voor het restant van het seizoen 50% van de normale contributie. Het entreegeld ben je echter wél volledig verschuldigd.

Niet in staat om te betalen
Indien je niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je contact op te nemen met de assistent-penningmeester Jacqueline Wilmink via [email protected] of [email protected] ). Deze zal dan met je overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden.

Bijdrage contributie vanuit Jeugdsportfonds
In het geval van een krappe financiële situatie kunnen ouders/verzorgers van kinderen van 4 t/m 17 jaar profiteren van het Jeugdsportfonds. Een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds dient door de ouders/verzorgers via een intermediair aangevraagd te worden. Klik hier voor meer informatie.

Boete/speelverbod
Bij stornering van de incasso of anderszins niet betalen van de contributie kan € 25 boete en/of een speelverbod worden opgelegd. Meestal het laatste want van een kale kip ... Voorkom dit door een regeling met de assistent-penningmeester te treffen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de elftalcommissie en de teamcaptain(e) medegedeeld.

*** Het Duo Lidmaatschap voor Veteranen
Vanaf hockeyseizoen 2019/2020 startte RHV Leonidas met een twee jaar durende pilot van het Duo-lidmaatschap voor veteranen. Met het Duo-lidmaatschap is het voor 2 Duo-leden mogelijk om samen als één volwaardig lid in een veteranen competitieteam te spelen. Aan het Duo-lidmaatschap zitten enkele voorwaarden:
  • Een Duo-lidmaatschap is enkel mogelijk bij veteranen teams.
  • Een veteranen team moet uit minimaal 14 'full time' leden bestaan.
  • Eén Duo (dus 2 Duo-leden) dient zich gelijktijdig aan te melden en aan elkaar gekoppeld te zijn.
  • Voorafgaand aan ieder hockeyseizoen dient een Duo-lidmaatschap opnieuw te worden samengesteld.
  • Het Duo bepaalt onderling hoeveel wedstrijden per Duo-lid gespeeld worden. De enige voorwaarde is dat dit tezamen 100% van alle officiële wedstrijden is.
  • De contributie voor seizoen 2021/2022 bedraagt €265,- per Duo-lid.
  • De contributie wordt in één keer betaald bij aanvang van het seizoen.
  • Het minimum aantal Duo's is twee per team, zodat een team uit minstens 16 'full time' spelers bestaat.
  • Er is geen maximum voor het aantal Duo's per team.